სასწაულები

, ,

პირველი თავი.  დაბისათჳს მისისა და მამულთა. სადა იყოფოდა. ვაშლისათჳს.  ვითარ იგი შევიდა ღუემლად,  შესლვაჲ იერუსალჱმდ და პასარიონ-წმიდას ყოფაჲ.  მისლვისათჳს ევთჳმისა და ვითარ იგი წარავლინა თეოქტისტჱსა. ღუაწლისათჳს რომელი შრომაჲ იხილა მონასტერსა შინა.  წარსლვისათჳს ალექსანდრიად.  შემდგომად აღსრულებისა თეოქტისტჱსა დაყუდებისათჳს ქუაბსა შინა. უდაბნოსა ზედა წყურილისათჳს და ევთჳმის აღსრულებისა. მონასტრით განსლვისათჳს დიდად უდაბნოდ და განსაცდელთათჳს. შემთხუევისათჳს სარკინოზთაჲსა.  ანთოს მონაზონისათჳს.  რომლითა სახითა მოვიდა ლავრად. ოდეს ზინონ მეფემან სძლო ბასილის და მარტჳრი მთავარეპისკოპოს იქმნა. შჱნებისათჳს ლავრისა. . წყლისა პოვნისათჳს. სუეტისა ცეცხლისა […]

Share Button
by
    იოვანე ოქროპირის ცხოვრება

  968 წლის ქართული ხელნაწერის მიხედვით       ცხორებაჲ წმიდისა და ნეტარისა და მოძღურისა ყოვლისა       სოფლისა და ვარსკულავისა მის განთიადისაჲ მამისა ჩუენისა       იოვანე ოქროპირისაჲ, კოსტანტინეპოვლელ მამადმთავრისაჲ     ყოველთა მთხრობელთა “ძუელისა შჯულისათა” თქუეს, რომელ-იგი იყო უწინარეს მათსა, ზოგთამე სმენითა და ზოგთამე ხილვითა.   მოსე, დიდმან წინაწარმეტყუელმან, უთხრა შესაქმჱ სოფლისაჲ და არა თუ დახუდომილ იყო იგი შესაქმესა მას, გინა ეხილვა, არამედ უწყებითა ღმრთისაჲთა დაწერა. და შემდგომად ამისა დაწერა სხუაჲ წიგნი […]

Share Button
by
ღვთისმშობლის მსწრაფლშემსმენელის ხატის სასწაული

დიმიტრი დიმიტრაკოპულოსი ბერძნული ქალაქი ფარსალადან მოგვითხრობს რა მოხდა 2014 წლის 9 სექტემბერს: სოფელ პალიოპირგოსში ქ.ტრიკალასთან ახლოს მოდიოდა ძლიერი შეუწყვეტელი წვიმები, რომელიც საფრთხეს უქმნიდა მოსავალს. მან გადაწყვიტა წასულიყო სოხას ღვთისმშობლის მონასტერში რომელიც დოქიარის მონასტერს ეკუთვნის, სადაც ათონიდან სექტემბერში ტრადიციულად მოაბრძანებენ ღვთისმშობლის მსწრაფლშემსმენელის ხატს. ტაძარში გულმხურვალედ და სასოებით ვილოცე ყოვლადმოწყალე მსწრაფლშემწეს წინაშე მოსავალის შენარჩუნებისათვის. მალევე ტელეფონით შემატყობინეს რომ ძლიერი შტორმი ამოვარდა და წვიმა ზუსტად ჩემი ნაკვეთის საზღვართან შეჩერდა . წვიმა რამოდენიმე დღე ისევ მოდიოდა მხოლოდ ჩემი პომიდორის ნაკვეთი გადაურჩა განადგურებას […]

Share Button
by
სასწაული ათონზე

,

სურათი გადაღებულია 1903 წელს ათონზე წმ.პანტელეიმონის მონასტერში მომლოცველელის მიერ. ბერები დგანან პურის რიგში. როდესაც სურათი გაამჟღავნეს რიგში პირველი გამოჩნდა დედა ღვთისმშობელი ცეცხლის სვეტში, რომლითაც ანუგეშა თავისი ნავთსაყუდელის მკვიდრნი

Share Button
by
Св.-Пантелеймон-и-Св

   

Share Button
წმინდა მღვდელმთავარი იოანე (მაქსიმოვიჩი)

,

ჰონკონგში მორწმუნეებთან ერთად ტაძარში პარაკლისს იხდიდა წმინდა მღვდელმთავარი იოანე (მაქსიმოვიჩი). შემდეგ კი ანალოგიასთან დადგა და ქადაგებდა. ამ დროს მორწმუნეებმა იგი ნათლით მოსილი იხილეს. “ერთი ფუტის სისქის სინათლე” აკრავდა გარს და ანალოგიის დაბლა ეშვებოდა. ეს ხილვა დიდხანს გაგრძელდა. მრავალი მორწმუნე შეესწრო ამას. ერთხელ, შვეიცარიაში წირვისას, როცა წმინდა იოანე პროსკომიდიას აღასრულებდა, ერთმა ერისკაცმა, რომელიც მღვდლობისთვის ემზადებოდა, შეიხედა საკურთხეველში და გაქვავდა: წმინდა იოანე ხელთუქმნელი ნათლით იყო მოსილი და მიწის ზევით ერთი ფუტის სიმაღლეზე ჰაერში იდგა. ერისკაცს რაღაცის შეკითხვა […]

Share Button
by
ლანჩანოს სასწაული

, ,

ქრისტეშობიდან VIII საუკუნეში იტალიის ერთ-ერთ ძველ ქალაქში სან-ლეგონციაში ევქარისტიის საიდუმლო სრულდებოდა. მაგრამ ერთ მღვდელმსახურს, რომელიც იმ დღეს ლიტურგიას აღასრულებდა, უეცრად ეჭვი გაუჩნდა, მართლა ხდებოდა თუ არა პურისა და ღვინის მაცხოვრის სისხლად და ხორცად გადაქცევა. ქრონიკებმა არ შემოგვინახეს ამ მღვდელმონაზვნის სახელი, მაგრამ მის გულში ჩასახული ეჭვი გახდა საბაბი ევქარისტიული სასწაულებისა, რომელიც დღემდე გამოუცნობია. მღვდელი ეჭვების გაფანტვას ცდილობდა, მაგრამ ისინი დაჟინებით უბრუნდებოდნენ. “რატომ უნდა დავიჯერო, რომ პური პური აღარ იქნება, ღვინო კი სისხლად იქცევა? ვინ დამიმტკიცებს ამას? […]

Share Button
by
წმ.მინას სასწაული კონგოში(აფრიკა)

კონგოში სოფელ კიზამბაში არის მართლმადიდებლური  წმ.მოწამე მინას სახელობის სალოცავი. აი რას მოგვითხრობს ჰიპოდიაკონი აპოსტოლოსი მასზე მომხდარ სასწაულზე: „2002 წლის იანვრიდან მაისამდე ჩვენს სოფელში შემოჭრილი იყვნენ აჯანყებულები. ყველა მოსახლეები თავიანთი მონაგარით გაიხიზნენ ტყეში. მე და ჩამმა მეუღლე დესპინემ ასე მოვიქეცით : ღვთისმშობლის  და წმ. მოწამე მინას ხატები შემოსასვლელთან დავკიდეთ, ხატების წინ დავანტეთ სანთლები ავიღეტ ჩვენი ნივთები და გავედით ტყეში დასამალად. შემოვიდნენ სოფელში აჯანყებულები სოფლის თავთან ერთად, როცა გაიარეს ჩვენს სახლთან მათ იკითხეს: ამ სახლში სანთელი ანთია, შესასვლელი […]

Share Button
by

,

მას შემდეგ, რაც წმინდა სიდონიამ იერუსალიმიდან ძმის მიერ ჩამოტანილი საჩუქარი გულზე მიირქვა, გარდაიცვალა და კვართიანად დაკრძალეს, საუფლო კვართი არავის უხილავს. მისი მოძებნა სცადა მეფე არმაზელმა, მაგრამ საფლავის მთხრელთ თვალთ დაუბრმავდა. დროთა განმავლობაში დაიკარგა სიდონიას საფლავი და დაიკარგა უფლის კვართის სამყოფელიც. მაგრამ მასზე ამოსულმა კვიპაროსმა და ამავე ხისგან გამოთლილმა სვეტმა ცხოველმა დაარწმუნა ქართველები, რომ საუფლო კვართი იქვე არის დაკრძალული. ხის სვეტმა თავისი სიცოცხლე ხომ უფლის კვართისგან შეიძინა. როცა ცამდე ამაღლებული, მერე თავისით მიწამდე ჩამოშვებული “ჰაერთა ზედა […]

Share Button
by
წმინდა პატაპიოსის სასწაულები

საბერძნეთში, ქალაქ ლუტრაკს, სადაც წმინდა პატაპიოსის დედათა მონასტერია (აქვე მისი წმინდა უხრწნელი სხეულია ლუსკუმაში დაბრძანებული), მრავალი სტუმარი და მომლოცველი ჰყავს. ვინც რწმენით მიეახლება მას, სასწაულიც ეძლევა. ერთ-ერთი ასეთია ბატონ ი. კ., რომელიც თუ თირკმელების ოპერაციას არ გაიკეთებდა, დაიღუპებოდა. ავადმყოფს კი ამის ძალზე ეშინოდა. საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ლუტრაკში წავიდა, სადაც ცნობილი სამკურნალო წყარო ეგულებოდა. იქ გაიგო სასწაულმოქმედი ღირსი პატაპიოსის შესახებ.მივიდა მონასტერში და თაყვანი სცა მის წმინდა ნაწილებს. რწმენით სავსემ დალია ცოტა ზეთი წმინდანის კანდელიდან და წმინდანმა […]

Share Button
by
საკითხავნი სვეტის-ცხოვლისანი, კუართისა საუფლოჲსა და კათოლიკე ეკლესიისაჲ

,

… საჭირო არს ჩუენდა მოჴსენებად ათორმეტთათანაჲსა მის მეათცამეტისა ჭეშმარი\ტისა მოციქულისა დედისა მის ჩუენ ქართველთასა ნინოჲსსა, რათა მცირედ რაჲმე შე\მოკლებულად და სულ მცირედ ზოგს-რე წარმოვაჩინოთ, თუ ვითარ მიზეზ იქმნა ქართ\ლებრთა ამათ აღმოსავლეთისა ეკლესიათა სიმტკიცჱ და საცნაურ-მყოფელ ნეტარებით მოჴსენებული იგი დედაკაცი და სულთა ჩუენთა გამომჴსნელი სამაელის მონებისა და ტყუეობისაგან. ხოლო პირველად ესე საძიებელ არს, თუ რაჲსათჳს უკუე დედაკაცი აჩინა და წარ\მოავლინა ღმერთმან ჩუენდა მომართ, რომელი-ესე გონიერად ისმინეთ, უკუეთუ ღმერთ\მან ინებოს გულისჴმის-ყოფად ჩუენდა, უგუნურთა განმაბრძნობელმან. რამეთუ თქუმულ არს […]

Share Button
by
ცხორებაჲ და წამებაჲ წმიდისა მარინაჲსი

, ,

საკითხავი ივლისსა ათჩჳდმეტსა   4 შემდგომად აღდგომისა ო(ჳფლ)ისა ჩ(უე)ნისა ი(ესო)ჳ ქრისტეჲსა და დიდებით ამაღლებისა მისისა 5 მამისა ზეცად ნეტართა მისთა მოციქულთა აღასრულეს ყ(ოვე)ლი მცნებ(ა)ჲ მოძღურებისა 6 მათისაჲ და ასწავეს სარწმუნოვებაჲ ყ(ოვე)ლთა კიდეთა ქ(უ)ე(ყან)ისათა და ღირსად 7 შრომისა მათისა მოიღეს გუირგუინი მოღუაწებისა მათისაჲ ქ(რისტ)ესგან და ძლიერებითა 8 პ(ა)ტ(იო)სნისა ჯ(უა)რისაჲთა არწმუნებდეს უშჯულოთა ქრისტიანე ყოფად. და ვ(ითარც)ა 9 იხილა ბოროტმან ესე ყოფად, აღსძრვიდა ქრისტიანეთა ზ(ედ)ა თუისთა მათ მსახურთა, 10 და აიძულებდეს2 ქ(რისტ)ეანეთა კერპთ-მსახურებადვე მრავლითა გუემითა. და ესრეჲთ 11 […]

Share Button
by
წმიდისა ღმრთისმშობელისაგან კაცთა ცოდვილთა სატანჯველთა ხილვაჲ

, ,

  2 ეგულებოდა რაჲ წმიდასა ღმრთისმშობელსა აღსლვაჲ მთასა წმიდასა, ღაღად ყო 3 და თქუა: “სახელითა მამისაჲთა, ძისაჲთა, სულისა წმიდისაჲთა, გარდამოჴდეს ზეცით დიდი 4 იგი მთავარ-ანგელოზი მიქაელ, რაჲთა მითხრას ზეცისა და ქუეყანისა დიდებაჲ”. სიტყჳსა ამის 5 გამო გარდამიჴდეს ზეცით დიდი იგი მთავარ-ანგელოზი [მიქაელ] დასითა ანგელოზ[თაჲ]თა 6 აღმოსავალისა, დასავალისა, სამხრისა [და] ჩრდილოჲსა; მოიკითხეს და მიმადლებული დაჰრქუეს 7 მისა მიმართ: “გიხაროდენ მთავარო ერისაო, გიხაროდენ სამკჳდრებელო სულისა წმიდი\საო, 8 გიხაროდენ შჳდთა [ცათა] სიმტკიცეო, გიხაროდენ ანგელოზთაგან თაყვანის-საცე\მელო, 9 გიხაროდენ, წინაჲსწარმეტყუელთა სიქადულო, […]

Share Button
by