წმ.ნიკოლოზ დვალის წამება

,

ესე სანატრელი ქრისტეს მოწამე ნიკოლოზ იყო ნათესავად დვალი, სოფლისაგან, როელსა ეწოდების წაჲ, შვილი მორწმუნე\თა მშობელთაჲ და მოსავთ წმიდისა ნათლის-მცემელისათა[ჲ], რო\მელსა  საშოჲთგანვე დედისაჲთ შესწირეს. და რაჲ ათორმეტისა წლისაჲ იქმნა, მონაზონ იქმნა და იყო უდაბნოთ კლარჯეთისათა მცირედსა ხანსა. და სურვილი მოუჴდა წმიდათა ადგილთა თაყუა\ნის-ცემისაჲ. და რაჟამს მოიწია იერუსალიმად, მადლობაჲ შე\წირა ღმრთისა. და კუალად სურვილი მოუჴდა, რაჲთამცა იწამა ქრისტესთჳს. და პოვა თარგმანი სპარსი კაცი და მოტყუებით ყადისსა მიიყვანა და მანდა აღიარა ღმრთეებაჲ ქრისტესი და მრა\ვალნი საგმობნი სიტყუანი უთხრნა […]

Share Button
by
წმიდისა ღმრთისმშობელისაგან კაცთა ცოდვილთა სატანჯველთა ხილვაჲ

, ,

  2 ეგულებოდა რაჲ წმიდასა ღმრთისმშობელსა აღსლვაჲ მთასა წმიდასა, ღაღად ყო 3 და თქუა: “სახელითა მამისაჲთა, ძისაჲთა, სულისა წმიდისაჲთა, გარდამოჴდეს ზეცით დიდი 4 იგი მთავარ-ანგელოზი მიქაელ, რაჲთა მითხრას ზეცისა და ქუეყანისა დიდებაჲ”. სიტყჳსა ამის 5 გამო გარდამიჴდეს ზეცით დიდი იგი მთავარ-ანგელოზი [მიქაელ] დასითა ანგელოზ[თაჲ]თა 6 აღმოსავალისა, დასავალისა, სამხრისა [და] ჩრდილოჲსა; მოიკითხეს და მიმადლებული დაჰრქუეს 7 მისა მიმართ: “გიხაროდენ მთავარო ერისაო, გიხაროდენ სამკჳდრებელო სულისა წმიდი\საო, 8 გიხაროდენ შჳდთა [ცათა] სიმტკიცეო, გიხაროდენ ანგელოზთაგან თაყვანის-საცე\მელო, 9 გიხაროდენ, წინაჲსწარმეტყუელთა სიქადულო, […]

Share Button
by
წმინდა ნიკოლოზ სერბი - წერილები

ამბავი ანგელოზის გამოცხადებისა. ქილანდარის მონასტრის ყოფილმა წინამძღვარმა, აწ განსვენებულმა არქიმანდრიტმა რაფაელმა ეს უჩვეულო ამბავი მოგვითხრო: “მთაწმინდაზე წასვლამდე ერთი წლით ადრე ერთ ოთახში, საწოლზე, ჩემი სიძის გვერდით მეძინა. ღამე გამომეღვიძა. ამ დროს ზემოდან ჩამოეშვა ფრთოსანი კაცი, მომიახლოვდა და სახით სახეზე შემეხო, შემდეგ რაღაც მცხო შუბლზე ჯვრის სახით და გაქრა. შუბლზე თითები მოვისვი, რაღაც თაფლის მსგავსი სითხე მესვა და საოცარი სურნელი ასდიოდა. ჩემს სიძეს ამ დროს გამოეღვიძა. მეორე დღეს, როცა სახლეულნი ამ ოთახში შემოდიოდნენ, ამბობდნენ, – საკვირველ […]

Share Button
by
მერცხალი

ეს პატარა სასწაული მოხდა წმინდა დოდოს მონასტერში. გარეჯელი ღირსი მამა, მღვდელ მონაზონი იოსები უსისხლო მსხვერპლს სწირავდა და უეცრად ტაძარში შემოფრინდა მერცხალი და დაიწყო გაბმით ჭყლოპინი. ბერმა ერთხანს ადროვა და რაკიღა ფრინველი არ დაცხრა, მიმართა მას: “ჰოი, მერცხალო, ჩვენი საღვთო სიტყვები უმჯობესნი არიან შენს ღაღადებაზე”. ამ სიტყვების დამთავრებისთანავე მერცხალი უგრძნობლად დავარდა ბერის ფეხ ქვეშ. შეებრალა ბერს ჩიტი, ჯვარი გადასახა და ეკლესიის გარეთ გაატანინა. წირვის დამთავრებამდე იყო ის ამგვარ მდგომარეობაში, ხოლო წირვის დამთავრებისთანავე მას დაუბრუნდა სიცოცხლის ნიშანწყალი – […]

Share Button
by
კუნძულ კეფალონიის სასწაული

კუნძული კეფალონია, მორწმუნეთათვის იმით არის ცნობილი, რომ ამ კუნძულზე ღვთისმშობის მიძინების ტაძარში სასწაული აღესრულება. ყოველ წელს, ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულზე, ღვთისმშობლის ხატთან თაყვანის საცემად შხამიანი გველები მოდიან.  გადმოცემის თანახმად, იმ ადგილას, სადაც ახლა სამლოცველოა, ადრე ყოვალდწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის დედათა მონასტერი ყოფილა. ერთხელ, როდესაც სოფლის ყველა მამაკაცი ზღვაში სათევზაოდ იყო გასული, მონაზვნებმა მეკობრეთა გემი დალანდეს და შეშინებულებმა ჩარაზეს მონასტრის ჭიშკარი, თავად კი გულმოდგინედ ევედრებოდნენ დედა ღვთისმშობლის ხატს, დაეფარა მათი ღირსება. მაგრამ ხის ალაყაფმა მეკობრეთა ძალას ვერ გაუძლო. […]

Share Button
by
მიტილინელი მოწამეების სასწაულები

,

წმინდა მოწამეები. კუნძული მიტილინი (ლესბოსი) ცნობილი იყო როგორც ანტიკურ, ისე ქრისტიანულ სამყაროში. 47 წმინდანს უცხოვრია ამ მიწაზე. ამ კუნძულმა უფრო დიდი მნიშვნელობა შეიძინა მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის მას შემდეგ, რაც აქ მოიპოვეს ნაწილნი წმინდა მოწამეთა: რაფაელისა, ნიკოლოზისა და ირინესი. სოფელ თერმის ზემოთ, ბორცვზე, რომელსაც კარიესის ღვთისმშობელს ეძახიან, საუკუნეების მანძილზე აძოვებდნენ ფარას. ერთი პატარა ეკვდერის გარშემო მიმოფანტული იყო ნათელი ქვები, რომლებიც მოწმობდნენ, რომ ოდესღაც აქ წმინდა სავანე იყო. აქ ხშირად საოცარ კეთილსურნელებას გრძნობდნენ. ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს ამოდიოდნენ ქრისტიანები და […]

Share Button
by
წმ.გერასიმე და ლომი

,

მდინარე იორდანეს შორიახლოს მდებარე კალამინის ლავრის დამაარსებელი ღირსი მამა გერასიმე (ხსენება 4. III) ერთხელ მდინარის პირას სეირნობისას გადააწყდა ლომს,რომელიც ხაფი ხმით ღრიალებდა. ლომს ეკალი შერჭობოდა თათში და დასიებული და დაჩირქებული თათი საშინელ ტკივილს გვრიდა. როდესაც ბერი დაინახა, ლომი მივიდა მასთან, მტკივანი თათი გაუშვირა და შველა სთხოვა. ბერმა უწამლა გასაჭირში მყოფ ლომს – ჩაიმუხლა, მისი ფეხი კალთაში ჩაიდო, ეკალი ამოაძრო, მერე ნაიარევი სათუთად გაუწმინდა ჩირქისაგან, ტილოთი გადაუხვია და გაუშვა. მაგრამ ტკივილისგან განთავისუფლებული ლომი აღარ სცილდებოდა ბერს […]

Share Button
by
სოლომონ II-ის გადმოსვენება გელათში

,

კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II–ს ქადაგება, სოლომონ II-ის ნეშტის ჩამოსვენების დღეს. სახელითა მამისათა და ძისათა და წმიდის სულისათა, ჩვენთან არს ღმერთი! უფალი ბრძანებს: უკეთუ გინდეს შემოდგომად ჩემდა, უარყავ თავი თვისი, აღიღე ჯვარი შენი და შემომიდექ მე. ამ სიტყვებში ჩანს უფლისაგან კაცთათვის მინიჭებული დიდი მადლი – თავისუფლება, თავისუფალი ნებისყოფა. ე.ი. იმას კი არ გვეუბნება, როძ აუცილებლად შემომიდექითო, არამედ უკეთუ გინდეს შემოდგომად ჩემდა, ანუ თუ გსურს, შემომიდგეო. სწორედ ეს არის ყოველი ადამიანის ხვედრი, ჯვრის ტარება. ადამიანი არა მხოლოდ ღვთის […]

Share Button
by
საბა გამწმენდელის სასწაული

,

ნეტარი მამა საბა განწმენდილი (ხსენება 5. XII) ოცდამეთხუთმეტე წელიწადში იყო გადამდგარი, როდესაც უდაბნოში განმარტოვდა და მარხვითა და გამუდმებული ლოცვით ღვთის სარკედ განიწურთნიდა თვის სულსა და სხეულს. ღვთისმოსავი ბერის გულმოდგინებას ეშმაკი დაემტერა გაშმაგებით. ერთხელ მან საზარელი ლომის სახე მიიღო და შესაჭმელად მოუხდა წმინდანს: დაესხმოდა თავს და მერე უკან იხევდა, დაესხმოდა თავს და მერე უკან იხევდა. მისი ამგვარი ქცევის მხილველი ღირსი მამა მხნედ შეეპასუხა: -თუ შენ ღმერთისგან გაქვს ძალმოსილება ჩემს შესაჭმელად, უკან რაღად იხევ? ხოლო თუ არა […]

Share Button
by
წმ.ნექტარიოსის სასწაული

2001 წელს, აღდგომის დღესასწაულზე, საბერძნეთში ეგინის მთიანი სოფელი მოძღვრის გარეშე დარჩა. ადგილობრივებმა წერილი მისწერეს მღვდელმთავარს და მოძღვრის მოვლინება სთხოვეს. წყმღვდელმთავარმა სხდომაზე სხვა საკითხებთან ერთად ეს საკითხიც დააყენა და ყველა მღვდელს ჰკითხა, ვინ წავიდოდა სოფელში, მაგრამ ყველას მიზეზი აღმოაჩნდა და უარი განაცხადეს. მერე სხვა საკითხზე გადავიდნენ და წერილი დარჩა მაგიდის კუთხეში. აღდგომა დადგა, ამ დღეს სოფელი განსაკუთრებულად ხვდებოდა, ხალხი რამდენიმე დღით ადრე ემზადებოდა აღდგომისთვის. სწორედ ამ დროს სოფელში მოძღვარი გამოჩნდა, რომელმაც რიტუალი ჩაატარა და ბრწყინვალე აღდგომის […]

Share Button
by